Välkommen till Oravas Bygg

Välkommen till Oravas Bygg. Vi är en byggfirma som fixar det mesta. Vi kan fixa små eller stora jobb och hjälper både företag och privatpersoner. Vi erbjuder alltid fasta priser, vilket gör det bekvämt för dig som kund att anlita oss.

Det är viktigt för oss på Oravas Bygg att karaktäriseras av vår goda yrkesskicklighet, vår finess och den goda kvaliteten vi levererar i våra projekt. Vårt mål är att alltid leverera med hög kvalitet, enligt överenskommen tidsplan och till ett bra pris.
Vi på Oravas Bygg har en lång och gedigen erfarenhet av byggbranschen och med oss behöver du aldrig oroa dig för att arbetet inte ska vara fackmannamässigt utfört. Vi arbetar utifrån en kvalitetspolicy som innebär att vi aldrig tummar på saker som kvalitet i utfört arbete, materialval, handarbete eller verktyg.

Vi är glada över att ha lyckats bygga upp ett gott rykte och jobbar hårt för att behålla det. För att behålla vårt goda rykte gäller det att vi alltid uppfyller kundernas krav och önskemål som finns i kontraktshandlingarna, att vi alltid utför egenkontroll och fattar rätt beslut för oss och för kunden och att vi alltid har en god och nära kontakt med kunderna. Det är viktigt för oss att komma överens med kunderna så att förväntningsnivåerna hamnar rätt. Vi vill ju självklart även uppfattas som vänliga och vi jobbar alltid utifrån kundens bästa.

 

Kvalitetspolicy:
Oravas Bygg ska vara ett företag som karaktäriseras av gedigen yrkesskicklighet och
god kvalitet. Vi ska leverera objekt med rätt kvalitet i rätt tid och till ett rätt pris.

Vårt goda rykte ska bevaras genom att vi:

* Minst uppfyller kundens krav i kontraktshandlingarna.
* Utför egenkontroll och har raka beslutsvägar.
* Har nära och god kontakt med kunden.


Miljöpolicy:
Inom vår verksamhet har vi ett ansvar för vår gemensamma miljö och vidtar åtgärder
för att minimera påfrestningarna på miljön.

Alla medarbetare ska aktivt verka för att vi utsätter miljön för så små påfrestningar
som möjligt.

 

Oravas byggställning

Webbsida utvecklad av Trinax AB